Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu Hlavné menu 3 Prechod na navigáciu vodorovná
MalatináHľadať
 
 

História obce

Obec vznikla začiatkom 14. storočia na ceste z Liptova do Oravy, pôvodne bola poddanskou obcou liptovského Starého hradu, potom časť patrila Kubínyiovcom, Szentannayovcom, Bobrovníckovcom a Dobákovcom, valaská časť Oravskému panstvu. Staré a cudzojazyčné pomenovania obce boli: Malocharyta (1313), Mayocha (1319), Malatina (1398), Malatinec, Malatina (1625); maďarsky Malatina. V roku 1626 mala obec asi 200 obyvateľov. Spustla za kuruckých vojen a v "zamrznutých rokoch", v roku 1715 mala asi 180 obyvateľov. Zaoberali sa poľnohospodárstvom. Začiatkom 19. storočia sa tu krátko ťažila železná ruda. Na prelome 19. a 20. storočia a v medzivojnovom období odišlo za prácou mnoho obyvateľov do Severnej a Južnej Ameriky. Veľa z nich tam ostalo žiť a podporovali rodiných príslušníkov žijúcich v Malatinej, iní sa vrátili a za zarobené peniaze postavili domy a kúpili polia. Malatiná mala najviac obyvateľov (cca 1 250) v sedemdesiatych rokoch 20. st. Výstavba plynovodu ako aj stavebná uzávera v obci zapríčinila odchod celej generácie z obce a dnes má obec 825 obyvateľov. (1. 4. 2019)


 

Tabuľka: Menný zoznam predsedov MNV a starostov obce Malatiná, roky ich zvolenia;  dáta od roku 1945 po súčasnosť. Údaje sú získané zo zápisníc zasadnutí plén, rád, resp. obecných zastupiteľstiev v sledovanom období. 

Meno  predsedu

Voľby, sľub,...

Ladislav Greško

Už bol v r. 1946 – 18. 12. 1949

Jozef Garabáš

Od 19. 12. 1949 ?

Ján Greško

17. 1. 1953 na MNV

Ladislav Greško

26. 5. 1954

Ladislav Greško

1957

Cyril Škvarka

24.5.1959; Predseda a tajomník sa vzdali funkcií

Cyril Škvarka

26. 6. 1960

Jozef Klocháň

5. 7. 1964

Mikuláš Paluga

19.12.1971

Mikuláš Paluga

1976

Vladimír Sárený

1981

Vladimír Sárený

23. a 24 mája 1986,  Odvolaný 28. 3. 1989

Ján Hubčík

28. 3. 1989

Ján Hubčík

23.-24.11. 1990

Ján Hubčík

18.-19.11. 1994

Ján Hubčík

18. -19. 12. 1998

Ján Hubčík

6. – 7. 12. 2002

Zdenko Kubáň

2. 12. 2006

Bc. Zdenko Kubáň

27. 11. 2010

Mgr. Zdenko Kubáň

24. 11. 2014

Mgr. Zdenko Kubáň

10. 11. 2018


 

Samostatný MNV v Malatinej, rok 1950 - 1960

Dňa 28. júla 1950 sa uskutočnilo odovzdanie agendy bývalého Obvodného úradu MNV vo Vyšnom Kubíne všetkým Miestnym národným výborom v obciach Vyšný Kubín, Jasenová, Leštiny, Osádka, Malatiná, Pokryváč a Srňacie. Za obec Malatinú preberal agendu Jozef Garabáš, predsedna MNV Malatiná.

27.01.1950 boli na zasadnutí pléna MNV:  Jozef Garabáš – predseda MNV, Ondrej Slušňák, Ján Greško, Ján Kubáň, Albert Kramár, Ján Spišák, Jozef Greško Tomov, Jozef Kucbel ml., Henrich Kočalka, Valent Slušňák, Jozef Paluga, Ladislav Kočalka, Ondrej Dragan, Filip Kysel, Rudolf Tomlák – členovia MNV a tajomník Amand Meško. Uznesením č. 1/1950 Miestny národný výbor obce Malatiná navrhol menovať za matrikára Amanda Mešku a za námestníka matrikára Dáriusa Fedora Juráka. Uznesením 2/1950 „plénum MNV v Malatinej na návrh rady MNV prijíma návrh ONV v Dolnom Kubíne ohľadne zriadenia úradu MNV v Malatinej, poťažne so zriadením úradu MNV v Malatinej súhlasí a ten si praje nakoľko obec je od terajšieho sídla od Úradu MNV vzdialená 10 km. Plénum MNV v Malatinej sa zaväzuje zaistiť riadnu budovu, kde bude úrad MNV umiestnený a tiež naturálny byt pre vedúceho úradu miestnych národných výborov. Obec má budovu vlastnú, ktorej doteraz bol hostinec a nakoľko v obci výčapná hostinská koncesia bola zrušená, preto miestny národný výbor obce túto budovu na tento účel chce použiť a zaistiť.“

Zo zápisnice z konania zasadnutia rady MNV zo dňa 24.01.1950 vieme že sa rokovalo aj o presťahovaní obchodu „Budúcnosť“ – „keďže je zapotreby uvoľniť miestnosť v obecnom dome pre strednú školu“, MNV nechal vysťahovať predajňu Budúcnosť do domu Valenta Slušňáka. Náklady a trovy spojené s týmto presťahovaním, majú byť hradené z rozpočtu MNV za rok 1950. Výdavky 2050 Kčs


 

Súhlas GDPR súvisiaci so zverejňovaním fotogarafií

Vážená verejnosť, návštevníci podujatia, prevádzkovateľ – Obec Malatiná, so sídlom Malatiná 148, Malatiná, 02601, IČO: 00314641 si Vás dovoľuje informovať,

Obecné pohrebisko

Mapový portál

Spoločný program RO OP

dnes je: 20.9.2019

meniny má: Ľuboslav, Ľuboslava

podrobný kalendár

webygroup
ÚvodÚvodná stránka